Mitä on esteetön matkailu?

Esteetön matkailu

Esteetön matkailu on intohimoni, erittäin tärkeä asia, mutta vielä liian huonosti tunnettu käsite. Tarkastellaan hieman sitä, mitä se oikeastaan tarkoittaa ja missä ovat tämän hetken suurimmat haasteet. Ensin kuitenkin hieman yleistä asiaa esteettömyydestä.

Esteettömyys on erittäin laaja käsite, jota Palmuasemalla tarkastellaan lähinnä liikuntarajoitteisen pyörätuolin käyttäjän näkökulmasta. Esteettömyys mielletäänkin helpoiten fyysisen ympäristön kautta; konkreettisten luiskien ja itsestään avautuvien ovien. Esteetön ympäristö on sellainen, jossa kaikki voivat toimia tasavertaisina riippumatta esimerkiksi liikkumistavasta. Ajattelen niin, että esteellinen ympäristö tekee minusta vammaisen, ei niinkään sairauteni. Silloin kun minulla on toimivat apuvälineet, voin käyttää joukkoliikennettä, pääsen itsenäisesti tai avustajani avulla haluamaani paikkoihin ja voin hyödyntää siellä samoja palveluita kuin muutkin (kuten vessaa), en tunne itseäni vammaiseksi. Tällä hetkellä kuitenkin ympäristö tekee minut aika-ajoin vammaiseksi. Esteettömyydestä puhuttaessa täytyy kuitenkin fyysisen esteettömyyden lisäksi ottaa huomioon myös näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät asiat. Esteettömyys on myös asennekysymys. Erittäin hyvää tietoa esteettömyydestä ja sen osa-alueista löytyy esteetön.fi -sivustolta. Palmuasemalla keskitytään liikuntarajoitteisten matkustukseen, enkä voi väittää olevani muiden esteettömyyskysymysten asiantuntija.

Mitä tarkoittaa esteetön matkailu?

Esteettömästä matkailusta puhutaan silloin kun matkaan on lähdössä henkilö, jolla on vamman tai sairauden mukanaan tuomia erityistarpeita. Yhtä lailla voitaisiin puhua esimerkiksi ikäihmisistä tai lapsiperheistä, jotka monesti arvostavat samoja esteettömyysratkaisuja kuin liikuntarajoitteisetkin. Esteettömyysratkaisuja alkavat yhtäkkiä arvostaa myös esimerkiksi matkalla loukkaantuvat henkilöt. Esteetön matkailu voidaan ajatella yhdeksi matkailulajiksi. Esteettömässä matkailussa on kuitenkin kyse ennen kaikkea yksilöllisyydestä, joka on tämän hetken suurimpia matkailutrendejä. Kun yksilölliset tarpeet on huomioitu matkakohdetta valitessa mahdollisimman hyvin, on lopputuloksena onnistunut matka.

Esteetön matkailu on marginaaliryhmän juttuja?

Niin usein luullaan ja siksi esteettömään matkailuun ja sen kehittämiseen ei useinkaan laiteta suuria panoksia. Suomessa on kuitenkin arvion mukaan noin puoli miljoonaa liikuntarajoitteista henkilöä. Pelkästään siis liikuntarajoitteista. Kun päälle lisätään kaikki muut vammat, on luku huomattavasti suurempi. Esteettömiä matkailupalveluja tarvitsevia ei ole kirjattu, joten tarkkaa lukua on mahdoton sanoa. Helsinki-Vantaan lentokentällä avustuspalvelua käyttävät kymmenet tuhannet ihmiset vuosittain. Ja sitten on vielä se joukko, joka ei syystä tai toisesta tällä hetkellä matkusta, mutta joissa olisi paljon matkustajapotentiaalia.

Millaisissa kohteissa esteetön matkailu onnistuu?

Maailma on avoin myös liikuntarajoitteisille ja kaikille löytyy aivan varmasti sopiva kohde riippumatta vamman laajuudesta. Ihmisten tarpeet ovat todella erilaisia. Onnistunut matka lähtee siitä, että liikuntarajoitteinen henkilö itse tiedostaa omat tarpeensa ja toiveensa paitsi yleisen matkakohteen tarjonnan, myös esimerkiksi majoituksen suhteen. On tärkeää miettiä missä asioissa on valmis joustamaan ja mitkä taas ovat ehdottomia tarpeita. Matkanjärjestäjien taas on hyvä tuntea tarjontansa myös esteettömyyden osalta. Kaikilla matkanjärjestäjillä on ihan varmasti kohteita, joissa pärjää myös pyörätuolin kanssa. Eivät välttämättä kaikki pyörätuolin käyttäjät, mutta ainakin osa. Ongelma on usein siinä, että näitä kohteita ei mainosteta esteettömyys edellä, eivätkä työntekijätkään oikein tiedä niistä. Matka-Agentit on Suomen ainoa matkatoimisto ja matkanjärjestäjä, joka on erikoistunut esteettömään matkailuun. Heillä on monenlaisia kohteita, myös sellaisia, joissa liikuntarajoitteisten tarpeet on otettu huomioon hyvin monella tasolla ja esimerkiksi apuvälineiden vuokraus on mahdollista.

Mistä löydän tietoa?

Olet tullut oikeaan paikkaan! Lue lisää Palmuasemasta ja minusta ja tutki kohteita, joissa olen käynyt. Saatat saada inspriaatiota ja sairastua tähän samaan parantumattomaan matkakuumeeseen. Vinkit esteettömään matkaan -osuuteen olen koonnut hyödyllistä tietoa esimerkiksi lentomatkustamisesta, hotellin valinnasta ja avustajan mukana olosta matkalla. Voit myös kääntyä osaavan matkatoimiston puoleen.

Suosittelen lukemaan myös seuraavat artikkelini: