Valikko
avustaja / Palmuaseman matkavinkki / pohdinta

Avustaja matkalla mukana

Tämä artikkeli on julkaistu vuonna 2014, mutta tarkistettu vuonna 2022.

Aina silloin tällöin minulta kysellään asioita liittyen avustajan mukana oloon matkoilla. On kuitenkin ollut vaikea alkaa kirjoittaa aiheesta, sillä vaikka avustajan työtä tietenkin koskevat tietyt lainalaisuudet, ei avustajan työlle, saati avustajan mukana ololle matkoilla, ole antaa määritelmää, joka koskisi useampaa kuin yhtä ihmistä, tässä tapauksessa minua. Jokainen työsuhde nimittäin määrittyy avustettavan tarpeiden ja tapojen mukaiseksi. Tämä on kuitenkin tärkeä aihe, joka varmasti mietityttää monia, joten voin hyvin kirjoittaa siitä näkökulmasta, josta Palmuasemalla yleensäkin. Omastani.

Mitä tarkoittaa henkilökohtainen avustaja?

Ensin hieman taustaa, sillä asia ei varmaan ole kaikille teille tuttu. Henkilökohtaista apua myönnetään vaikeavammaisille henkilöille (jollaiseksi minut luokitellaan), jotta voimme elää sellaista itsenäistä elämää kuin haluamme. Nousta aamulla sängystä, käydä suihkussa, tehdä työtä, harrastaa, osallistua tähän yhteiskuntaan, laittaa ruokaa ja vaikkapa matkustaa. Tehdä niitä asioita, joita emme vammamme vuoksi täysin ilman apua pysty tekemään. Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen oikeus henkilöille, jotka täyttävät kriteerit sen saamiseksi. Henkilökohtainen apu voidaan toteuttaa monella tapaa, mutta henkilökohtainen avustaja on tavoista yleisin ja minun kannaltani myös paras. Henkilökohtaisen avun määrä määritellään yksilöllisen tarpeen mukaan. Minä tarvitsen apua hyvin monissa asioissa ympäri vuorokauden, joten minulle on myönnetty henkilökohtaisen avustajan tunteja lähes vuorokauden ympäri. Muutamia tunteja pärjään ja haluan ollakin välillä ihan itsekseni, päivästä ja menoista riippuen. Minulla on töissä tällä hetkellä viisi avustajaa, jotka työskentelevät eri vuoroissa, kukin vähän eri tuntimääriä viikoittain. Olen itse palkannut heidät ja toimin heidän työnantajanaan hoitaen kaikki työnantajavelvollisuudet. Tämä tuo tietenkin elämääni paljon ylimääräistä työtä, jota ei tarvitsisi tehdä, jos avustajia ei tarvitsisi, mutta mahdollistaa minulle sen elämän mitä haluan elää. Avustajien palkan maksaa kunta. Kaikki avustajani olen valinnut tarkkaa vaistoani hyödyntäen ja olen ylpeä itsestäni, että olen työnantajana toimiessani viimeisen 12 vuoden aikana tehnyt pääasiassa vain erinomaisia valintoja. En vaadi avustajiltani mitään tiettyä koulutusta tai aiempaa kokemusta, sillä avustajan tarvitsee vain tehdä asioita minun ohjeideni mukaan. Toisin kuin monissa muissa töissä, minun avustajieni ei tarvitse olla erityisen oma-aloitteisia, vaan ainoastaan kyetä kuuntelemaan ohjeita ja tekemään asiat niin kuin ne itse tekisin. Avustajani ovat kaikki luonnollisesti erilaisia ja kaikkien kanssa minulla on vähän erilainen suhde, mutta jokainen heistä on minulle hyvin arvokas.

Avustajan työaika matkoilla

Matkoilla mukana minulla on yleensä aina yksi avustaja. Vuosien varrella olen reissannut myös perheen tai poikaystävän kanssa, jolloin en ole tarvinnut avustajaa mukaan. Monilla matkoilla mukanani on ollut myös hyvä ystäväni, joka on toiminut samalla avustajanani. Jotkut joutuvat anomaan matkojen ajaksi kunnalta lisää avustajien tunteja, mutta koska minulla on jo valmiiksi tunteja käytettäväksi ympäri vuorokauden, ei ole väliä olenko kotona vai reissussa. Kuulun Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto Hetaan, mikä mahdollistaa työvuorojen suunnittelun siten, että yksi avustaja voi olla matkan ollessa kyseessä yhtäjaksoisesti töissä 16 vuorokauden ajan. Kun olin esimerkiksi kuukauden työharjoittelussa Teneriffalla, avustajani vaihtui puolessa välissä. Jos olen esimerkiksi kahden viikon reissulla, avustaja on töissä koko kahden viikon ajan, käytännössä ympäri vuorokauden. Toki kyseessä on erilainen työ moneen muuhun verrattuna ja vapaahetkiäkin pyrin aina järjestämään, mutta silti kahden viikon työssäolo vaatii avustajalta paljon, eikä se sovi kaikille ja kaikkiin elämäntilanteisiin. Matkaa ennen tuleekin avustajan kanssa käydä läpi mihin ollaan menossa ja mitä suunnilleen on tapahtumassa. Jokainen matkustanut kuitenkin tietää, että tilanteet matkoilla harvoin menevät niin kuin on ajatellut, joten joustoa, heittäytymistä ja seikkailukykyä tarvitaan avustajaltakin. Pitkää työputkea edeltää/seuraa avustajalla aina myös pitkät vapaat.

Avustajan kustannukset

Avustaja on matkoilla töissä, joten hänelle ei saa tulla matkasta ylimääräisiä kustannuksia. Ulkomaan matkoilla vastuu lentojen ja majoituksen maksamisista jää siis työnantajalle eli minulle. Nämä ovat minulle ylimääräisiä avustajasta aiheutuvia kuluja, joten voin hakea niihin tukea kunnan vammaispalvelusta. Hakemus voi olla vapaamuotoinen ja sen liitteeksi tulee laittaa kustannuserittely ja kuitit, esimerkiksi matkalippu. Tukea on alettu myöntää vasta viime vuosina ja Heta-liittoon kuulumisen myötä. Tässä on edelleen suuria kuntakohtaisia eroja. Jotkut kunnat määrittelevät tarkoin, kuinka monta matkaa vuodessa voi tehdä, mitkä ovat kohtuullisia kustannuksia, osa hakemuksista menee läpi vasta valitusten kautta jne. Tähän toivoisin valtakunnallista linjausta, joka helpottaisi liikuntarajoitteisten henkilöiden matkojen suunnittelua. Usein päätös avustajan matkakustannusten korvauksesta tulee nimittäin vasta silloin, kun matka on täytynyt jo maksaa, eikä sitä voi enää perua. Itselleni esimerkiksi mitkään rajoitukset matkojen määrän suhteen eivät toimi, sillä olen matkassa nykyään hyvin paljon. Vuosien varrella olen maksanut monesta matkastani tuplahinnan eli olen joutunut paiskimaan tuplasti töitä saadakseni rahat kasaan, mikä ei tietenkään tunnu reilulta.

Kotimaan matkoilla pyörätuolin käyttäjän avustaja matkustaa maksutta esimerkiksi VR:n kaukojunissa ja OnniBussissa. Tämä on upea juttu. Jos lentoyhtiöt menisivät samaan, veikkaan, että liikuntarajoitteisten matkustaminen lisääntyisi heti. Kaupunkikohtaista on se pääseekö avustaja liikkumaan maksutta esimerkiksi joukkoliikennevälineissä. Usein avustaja pääsee maksutta esimerkiksi konsertteihin ja teatteriin. Jos ei pääse, myös nämä lisäävät liikuntarajoitteisen henkilön matkabudjettia. Avustajalla ei ole matkapäiviltä oikeutta päivärahoihin, mutta mikäli työnantaja kuuluu jo aiemmin mainitsemaani Heta-liittoon, on avustajalla oikeus tietyin ehdoin kunnan korvaamiin ateriakorvauksiin matkapäiviltä.

 
 

 

Avustajan rooli matkoilla

Avustajan läsnäolo herättää muissa ihmisissä ihmetystä ja aiheuttaa hämmentäviä tilanteita niin joka päiväisessä arjessa kuin matkoillakin. Kuka avustaja oikeastaan on? Kuuluuko avustaja ottaa mukaan keskusteluun? Eikö avustajaa kiinnosta matkaohjelma, kun hän vain istuu nurkassa räpläämässä kännykkää? Onko avustaja hieman kuin sihteeri, jonka kautta hoidetaan asioita? Pahoittaako avustaja mielensä, kun hänelle ei ole varattu tarjoilua? Kaikkeen tähän ja moneen muuhun olen törmännyt usein. Vastauksia yritän avata seuraavassa.

Tästä tilanteesta haastavan tekee se, että minun ja avustajan välillä on samaan aikaan työsuhde ja ihmissuhde. Olemme väistämättä läheisissä tekemisissä, sillä avustaja on mukana joka päiväisessä elämässäni ja näemme usein. Kuten jokaisessa ihmissuhteessa, myös tässä toinen esimerkiksi välillä ärsyttää, eikä häntä jaksaisi. Silti on pakko. Matkoilla minulla korostuu se, että meillä synkkaa avustajan kanssa hyvin ja olemme samalla aaltopituudella. Meidän täytyy olla eräänlainen tiimi ja toinen toiseen täytyy pystyä luottamaan. Tämä on toki tärkeää arjessakin, mutta ei niin tärkeää kuin matkoilla. Helposti matkoille valikoituu minulla mukaan ne kaikista kaverillisimmat avustajat.

Matkan luonne määrittää paljon avustajan roolia. Rantalomalla, jolla olen yksin eli yksin avustajan kanssa, korostuu kaverillinen suhde. Silloin ei haittaa, vaikka baarimikot luulevat meitä siskoksiksi tai kavereiksi ja on paljon helpompaa olla korjailematta ja selittämättä koko kuviota. Meillä on avustajan kanssa usein hauskaa. Ihan yhtä hauskaa, kuin olisi kenen tahansa kaverin kanssa. Rannalla makoillessaankin avustaja on tietenkin töissä ja vaikka yhdessä suunnittelisimmekin päivän ohjelmaa, minä olen se, joka päätän koska rannalta lähdetään, vaikka avustaja vielä haluaisikin jäädä. Tykkään olla välillä ihan itseksenikin ja tällaisilla lomilla on helppo järjestää avustajallekin vapaahetkiä eli muutamia tunteja täysin omaa aikaa, jolloin avustaja voi tehdä mitä mieli tekee. Nämä ovat niitä matkoja, joita tekisin yksin, jos en tarvitsisi avustajaa. Saatan olla myös matkassa kaveriporukkani kanssa, jolloin avustajan rooli porukassa on olla enemmän taustalle vetäytyjä.

Työmatkoillani avustajan rooli on erilainen. Päivät saattavat olla täynnä ohjelmaa ja venyä pitkiksi eli jaksaminen korostuu eri tavoin kuin esimerkiksi rantalomilla. Silloin on myös tärkeämpää, että avustajan rooli tulee muille selväksi. Eli avustaja ei ole vastuussa mistään matkaan liittyvästä ja kaikki kyselyt niin hotellin vastaanotossa kuin vaikka käynnissä olevan tapahtuman järjestäjiltä tulevat suoraan minulle, eivät avustajalle. Avustaja ei siis ole paikalla sihteerin roolissa tai auttamassa minua selviytymään työtehtävistäni. Hänen tehtävänsä on auttaa minua joka päiväisissä asioissa, niissä, jotka tapahtuvat yleensä työtilanteiden ulkopuolella. Tämä on harvoin muille ihmisille selvää, joten avustajan täytyy omalla käytöksellään ja vetäytymisellään usein korostaa sitä. Avustaja ei myöskään usein ole kiinnostunut matkan aihealueesta tai sisällöstä, eikä hänen tarvitsekaan olla, sillä hän ei olisi siellä ilman minua. Avustaja voi siis hyvällä omatunnolla näprätä kännykkää nurkassa ja usein kännykkä tai kirja ovatkin hyviä tapoja vetäytyä tilanteesta pois. Mikäli avustaja seisoo vieressäni ja näyttää läsnä olevalta, keskustelukumppanini helposti kokee, että hänet on kohteliaasti otettava keskusteluun mukaan (etenkin mikäli ei tunne avustajan ideaa), mikä usein heti vahingoittaa käynnissä olevaa keskusteluamme silloin, kun se liittyy esimerkiksi työasioihin tai muihin asioihin, jotka eivät avustajalle kuulu. Kärjistäen sanottuna kenenkään ei tarvitse olla kiinnostunut avustajasta, mutta minä saatan olla tilaisuudessa tuomassa osaamistani esiin, jolloin avustaja ei saa olla viemässä pois tuota huomiota. Välillä avustajan on kyettävä siis olemaan myös seinäruusu, jota ei välttämättä ole huomioitu vaikka siinä tarjoilussa. Ei hauskuus näilläkään matkoilla tietenkään kiellettyä ole, avustajan vaan täytyy kyetä löytämään oma paikkansa eri tilanteissa.

Joskus avustajan työ on pelkkää odottelua.

Avustajalta vaaditaankin ennen kaikkea tilanteenlukua ja valppautta sekä keskinäiseltä suhteeltamme kykyä sanoa asioita suoraan. Haluan matkoilla omaa tilaa ja tutustua myös uusiin ihmisiin. Kanssani paljon reissanneet avustajat usein tietävätkin milloin vetäytyä sivummalle ja milloin olla ehkä itsekin mukana tutustumassa uusiin ihmisiin. Kaikissa tilanteissa en avustajan läsnäoloa tarvitse, jolloin on kaikkien kannalta selkeämpää, että avustaja ei ole tilanteessa ollenkaan mukana. Haluan tietenkin, että avustajani viihtyvät työssään ja nauttivat matkoista. Siihen yritän panostaa, sillä se on ehdottomasti molemmin puolinen etu. Avustajan työ on välillä rankkaa ja jatkuva valppaana olo kuluttavaa. Vastapainona työ on välillä hyvin rentoa, joustavaa ja työajat muitakin elämän projekteja mahdollistavia. Minun avustajilla etuna on myös mahdollisuus nähdä maailmaa, välillä hyvinkin mielenkiintoisesti ja laajasti.

Kommentoi tai kysy ihmeessä, mikäli jokin asia jäi mietityttämään!

Lisää luettavaa:

Tietopaketti: Henkilökohtainen apu matkalla. Mitä ottaa huomioon, kuka korvaa avustajan matkakulut?
About Author

Maailman mahdollisuudet näkevä esteettömän matkailun asiantuntija ja matkabloggaaja, Palmuaseman kirjoittaja ja esteettömän matkailun kouluttaja.

22 Comments

 • Sanna Wallenius
  1.9.2014 at 18:16

  Hirmuisen mielenkiintoista asiaa, joka varmaan monia on mietityttänyt. Ja uskon, että toimivat henkilökemiat ovat todella tärkeät avustajan kanssa. Ihanaa oppia uutta! 🙂

  Reply
 • Palmuaseman Sanna
  1.9.2014 at 18:28

  Kiitos kaima, kiva kuulla! Henkilökemioiden toimivuus on tosiaan ihan ykkösjuttu, kaikki muu tulee sen jälkeen.

  Reply
 • Kea | Deep Red Blues
  1.9.2014 at 19:47

  Tää oli todella hyvä kirjoitus! Oon itse toiminut näkövammaisen tytön avustajana muutama vuosi sitten ja toki mulla on myös oma siskopuoli joka on syntymästä asti ollu vaikeasti näkö- ja kehitysvammainen, joten meillä on kotona aina osattu ottaa huomioon tiettyjä juttuja, mitä monet ei ehkä tajua.

  Avustajat tekee kyllä tärkeetä ja aivan korvaamatonta työtä – mieti miten onnellisessa asemassa suomalaiset siinä mielessä on, että edes tarjotaan tällainen mahdollisuus avustajaan. Toista se on muissa maissa, kuten nyt vaikka esim. USA:ssa, jossa kaikki sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvä on useimmiten vaan varakkaiden ihmisten saatavilla tai vähintään niiden, joilla on vakuutukset kohallaan oikeassa firmassa.

  Ja piti vielä sanoa, että Sanna sä oot kyllä ihailtavan kova mimmi!

  Reply
 • Anonyymi
  2.9.2014 at 07:11

  Kiitos taas hyvästä tekstistä! 🙂

  Olisin kuitenkin toivonut vielä lisämainintoja siitä, kuinka avustajalle kommunikoidaan millaista roolia häneltä odotetaan. Olen toiminut avustajana joitakin vuosia useammalle eri henkilölle ja olen päätynyt tilanteisiin, joissa joudun omaa päättelykykyäni käyttäen "arvaamaan" miten avustettava toivoo minun tilanteessa olevan, enemmän läsnä vai tausta-alalla. Tämä ei tietenkään ole ihanteellista, koska avustettavan toiveiden pitäisi määrittää avustajan rooli kyseisessä tilanteessa. Aiemmasta työkokemuksesta jonkun toisen kanssa on tietenkin mahdotonta vetää johtopäätöksiä, koska eri avustettavien toiveet ovat voineet olla täysin päinvastaisia.

  Reply
 • Helena Arvio
  2.9.2014 at 17:53

  Tutulta kuulostaa, henkilökemioiden toimivuus kaiken a ja o! Ja pyrin itekin matkoillani siihen, et avustajallaki ois matkal hauskaa, vaikka töissä onkin!

  Reply
 • Palmuaseman Sanna
  2.9.2014 at 18:21

  Kiitos Kea, mahtavaa saada tuollainen kohteliaisuus toiselta ihailtavan kovalta mimmiltä! <3

  Reply
 • Palmuaseman Sanna
  2.9.2014 at 18:27

  Jaa-a, siinäpä kysymys 🙂 Ainakin minun avustajan työstä tekee vaikeaa se, että en todellakaan aina osaa olla johdonmukainen ja riippuu ihan päivästä ja omistakin mielialoista miten haluaisin avustajan toimivan. Joten taatusti on haastavaa alkaa siinä arvailla. 🙂 Suora puhe on tietenkin paras. Se, että ohjeistaa suoraan eri tilanteissa miten haluaa avustajan toimivan. Tyyliin "oo nyt vähän enemmän taka-alalla ja tule vasta kun pyydän" jne. Helppoja asioita nämä ei ole ja itsekin huomaan monessa tilanteessa, että paljon olisi itsellä parannettavaa juuri tuossa ohjeistuksessa. Mitä pidempään tekee toisen ihmisen kanssa töitä, oppii varmasti lukemaan paljon tilanteita, eikä suoria ohjeita tarvita niin paljon. Siltikään sitä ei kuitenkaan pitäisi unohtaa. Kiitos kommentista! 🙂

  Reply
 • Palmuaseman Sanna
  2.9.2014 at 18:27

  Just näin! Kiva kun kävit kommentoimassa!

  Reply
 • Jenni
  3.9.2014 at 19:41

  Tosi mielenkiintoista! Kiitos, että jaat tietoa ja kokemuksia tästä elämäsi puolesta, sillä varmaan monella meistä ei ole tästä mitään tietoa. Ja ikävä kuulla, että kunnilla on noinkin vaihtelevia käytäntöjä, jotka tuntuvat vaikeuttavan elämän suunnittelua kohtuuttomasti.

  Sellainen vielä kiinnostaisi, että ovatko avustajat siis matkoilla käytännössä töissä vuorokauden ympäri, myös öisin? Onko tässä ollut koskaan mitään ongelmia avustajan jaksamisen kanssa?

  Reply
 • Helena Arvio
  4.9.2014 at 08:11

  Mun avustaja ainakin jaksaa matkoil hyvin, tosin valitsen avustajan tarkasti, eli siis sellaisen avustajan, jonka tiedän jaksavan viikon reissun…

  Jollekin avustajalle taas sopii paremmin viikonloppureissu, ihmisten jaksaminen on yksilöllistä! Tämä asia kannattaa muistaa..

  Reply
 • Unknown
  4.9.2014 at 08:16

  Kun tuntee avustajan hyvin, tietää minkä pituinen reissu kellekkin sopii, ja voihan myös kysyä, jaksatko /pystytkö tekeen mun kans esim. viikon reissun? Tällöin tulee painottaa, et töisä ollaan 24/7, eikä taukoja välttämättä pysty heti pitämään..

  Reply
 • Palmuaseman Sanna
  4.9.2014 at 08:29

  Kiva kuulla, että juttu oli mielenkiintoinen! Minulla avustaja työskentelee myös öisin, sillä tarvitsen apua öisin sängyssä asentoa vaihtaessa. Avustaja saa nukkua ja herätän hänet kääntämään minua 1-3 kertaa yössä. Kaikkihan eivät tarvitse apua yöaikaan, mutta toki avustajan on tällöinkin oltava saatavilla mikäli jotain yllättävää tulee.

  Reply
 • Palmuaseman Sanna
  4.9.2014 at 08:33

  Lähti liian aikaisin… 😊Jaksaminen tosiaan on yksilöllistä ja kaikista ei ole pitkiin työputkiin ja avustajalla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa siihen haluaako hän tehdä matkatyötä. Mahdollisuus kunnon uniin pitää tietenkin myös olla eli jos tarvitsee öisin paljon apua, eikä päivisin ole mahdollisuutta kunnon taukoihin, kannattaa matkalla olla mukana kaksi avustajaa, jotka työskentelevät vuoroissa.

  Reply
 • Pinatapai
  13.9.2014 at 18:30

  Olipa mielenkiintoista lukea tätä kuulovammaisena tulkkauspalvelun käyttäjänä. Avustajaa en itse ole käyttänyt, mutta olihan tässä tuttuja ajatuksia. Tulkkikin on matkalla töissä eikä olisi siellä ilman minua. Henkilökemiat on pitkällä matkalla tärkeät ja tulkinkin kanssa voi olla hauska rupatella… Iso ero tietty on siinä että tulkin tehtävä on vain tulkata (ja opastaa näkövammaista). Tulkin rooli keskustelussa vaihtelee myös reilusti – rennossa tilanteessa hän voi joskus osallistua keskusteluun, joskus hänen on keskityttävä vain tulkkaamiseen ja joskus puuttuminen keskusteluun olisikin iso moka.

  Ei ihme jos tulkkeihin ja avustajiin tottumattomilla on epäselvää kuinka toimia sellaisen läsnä ollessa…

  Reply
 • Jarmo Tiri / Heta-Liitto
  21.10.2014 at 15:30

  Työnantajan tehtävänä on selvittää työt ja työolosuhteet ja fiksu työnantaja ymmärtää myös erilaiset sosiaaliset tilanteet ja antaa tilannekohtaisia ohjeita. Toki kun tilanteet ovat tuttuja niin usein silloin seurataan tuttua käytäntöä tai ohjeistusta. Työntekijä voi myös hyvin kysyä, että kuinka toivot minun eri tilanteissa toimivan. Puhuminen helpottaa oikein toimimista. Puhuminen ja tilanteiden läpikäynti olisikin hyvä olla ihan päivittäistä toimintaa työnantajan ja avustajan välillä.

  T. Jarmo Tiri, Heta-Liiton pj

  Reply
 • Jarmo Tiri / Heta-Liitto
  21.10.2014 at 15:32

  Tärkeä havainto. Myös omalla toiminnalla voi Sannan tapaan parantaa avustajan jaksamista. Muutaman tunnin vapaa ja lepo voi kummasti muuttaa jaksamista.

  Reply
 • Jarmo Tiri / Heta-Liitto
  21.10.2014 at 15:39

  Iso kiitos Sannalle, hyviä näkökulmia avustajan kanssa matkustamiseen. Asiaan kannattaa perehtyä ja syventyä, sillä helposti tässä tulee virheitä, joiden korjaaminen sitten ei olekaan helppoa. Ensinnäkin työajat, tutustukaa Hetan työehtosopimuksen matka-aika säännöksiin. Muiden kuin Hetan jäsenten osalta avustajahan ei voi normaali työajan puitteissa tehdäkään pitkää matkaa vaan tällöin tunnit menevät helposti ylityötunneiksi. Siihen ei yleensä kunnat suostu, että maksaisivat ylityökorvauksia. Maksut jäävät tällöin vammaisen itsensä maksettavaksi (edellyttäen, että työaika ylittää työaikalain mukaiset työajat). Hetan jäsenille on mahdollista sopia avustajan kanssa matka-aikoina erilainen työaika. Matka kannattaa myös valmistella hyvin myös työajan ja aktiivisen tekemisen suhteen. Tässä kannattaa myös keskustella hyvissä ajoin avustajan kanssa. Samassa yhteydessä on hyvä puhua sosiaalisten tilanteiden pelisäännöistä. Ne voivat tosiaan matkalla olla taas vähän toisenlaisia kuin muualla.

  Reply
 • Helena Arvio
  17.1.2015 at 19:26

  Helsinki Korvaa matkan avustajakuluja seuraavasti, joko yks kahen viikon matka tai kaks vkon matkaa vuodessa. Tää ohje ei koske niitä matkoja, jotka tehdään annetun perustuntimäärän puitteissa.

  Reply
 • Helena Arvio
  17.1.2015 at 19:29

  Ja tää on siis vaan Helsingin linjaus..

  Reply
 • Suvi
  21.1.2016 at 21:09

  Mielestäni olisi kohtuullista, että avustaja huomioitaisiin tarjoiluissa joka tilanteessa. <hekin ovat kuitenkin ihmisiä. Minut on ainakin huomioitu ilman sen kummempaa.. Vaikka en muuten ole keskusteluun osallistunutkaan.

  Reply
 • Avustaja
  29.3.2017 at 16:33

  Toimin avustajana ja olen ollut ulkomaillakin avustajan roolissa muutaman kerran. Tuntisin myötähäpeää esim. tilaisuuden järjestäjää kohtaan jos avustajalle ei olisi varattu mm. tarjoilua. Monesti on niin ettei esim. voi lähteä avustettavan luota pois eikä voi olettaa että omat eväät kulkisivat mukana. Tässä pitäisi käyttää ihan tervettä järkeä.

  Reply

Leave a Reply